Vân Bắp Louis🌽 15/03/1998 @bap_15_03

Sống chậm lại,nghĩ khác đi,yêu thương nhiều hơn. ARMY☆AHGASE☆RUNNER ❤BTS❤ 《《Dream High》》 Email:vanbap1503 @gmail com 🍒💋🍒 ~~LOUIS~~

145 Followers 663 Following 253 Posts

145 Followers