Vân Bắp Louis🌽 15/03/1998 @bap_15_03

Sống chậm lại,nghĩ khác đi,yêu thương nhiều hơn. ARMY☆AHGASE☆RUNNER ❤BTS❤ 《《Dream High》》 Email:vanbap1503 @gmail com 🍒💋🍒 ~~LOUIS~~

149 Followers 650 Following 249 Posts

149 Followers